رزمشكي


جمعه دهم مرداد 1393
دلم برا بچگیام تنگ شده اون زمانی که دغدغه ام فقط رسیدن غروب بود که برم با دوستام خاله بازی کنم وخوش باشم نه الان که انقد دغدغه دارم که فقط منتظر رسیدن مرگم هستم خسته و دلشکسته ام دلم می خواد برگردم به گذشته
+ جمعه دهم مرداد 1393 | 8:36 | سميرا
پنجشنبه بیست و یکم فروردین 1393
بذار دختر بودن و واست تعریف کنم؛ دختر بودن یعنی دلواپس پدر شدن. غصه مادرو خوردن. عاشق برادر بودن...
دختر بودن یعنی پدرو مادر و برادر جات تصمیم بگیرن، جات زندگی کنن ولی بازم تو راضی به یه غم کوچیک تو دلشون نباشی....          
دختر بودن یعنی راحت اشک ریختن عاشق تو خونه تنها بودن، تو اتاق سر امتحان آهنگ گوش کردن...          
دختر بودن یعنی همه رویاتو جا بذاری تو راه مدرسه...          
دختر بودن یعنی نتونی حرف برادرتو زمین بندازی..          
دختر بودن یعنی دنیا با یه نگاه سرد برادرت رو سرت خراب میشه.. 
دختر بودن یعنی ظریف بودن، حساس بودن ولی پاش که بیفته کوه شدن، محکم شدن....          
دختر بودن یعنی سر سفره آخرین نفری باشه که میشینه         
دختر بودن یعنی هیچوقت به ارث و میراث فکر نکردن..         
دختر بودن یعنی پیش مرگ پدرو مادر شدن....          
دختر بودن یعنی دلهره، استرس، هرلحظه منتظر چرا ؟ بودن.... میخوام بگم به سلامتی هرچی دختر که به خاطر آبروی خانوادش از رویاهاش گذشت کرد ..... گذشت..  
+ پنجشنبه بیست و یکم فروردین 1393 | 17:8 | سميرا
سه شنبه نوزدهم فروردین 1393
ﺑﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ، ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﻭﻓﺘﯽ ﺁﻗﺎی ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ... ﺑﮕﻮ ﮐﺠﺎﺕ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﯼ؟ ﭼﺘﻪ؟ ﺯﻝ ﻣﯽ ﺯﺩﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻤﻮﻥ؟!!! ﯾﺎﺩﺗﻮﻧﻪ ... ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺍﻭﻥ ﺑﮕﻪ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻣﻮﻥ ﭼﯿﻪ؟؟ ﻭ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻥ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﻣﯽ ﺳﭙﺮﺩﯾﻢ؟! ﭼﻮﻥ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﺴﺘﯿﻢ ﻣﺎﺩﺭﻣﻮن، ﻫﻤﻮﻥ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻩ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﺭﯾﻢ ... ﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ، ﺩﺭﺩﻣﻮﻥ ﺭﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ... ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻡ ﺑﮕﻢ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺭﻭ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﺎﺩ؟ ﺧﺐ ، ﺗﻮ ﺟﻮوﻥ ﺷﺪﯼ ، ﺍﻭﻥ ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻩ !!! ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﻬﺶ ... ﺣﺎﻻ ﻭﻗﺘﺸﻪ ، ﺗﻮﺍﻡ ﻣﺜﻞ ﺑﭽﮕﯽ ﻫﺎﺕ ﺍﮔﻪ ﺍﻭﻥ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ ... ﺣﺴﺶ ﮐﻨﯽ!!! ﺣﺎﻻ ﺍﻭﻥ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻩ ، ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰﻧﻪ ... ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ !!! ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﻬﺶ ﺑﺎﺷﻪ ... بخاطر همه ي مادرا... کپی واسه هر کی ک مادرشو از ته قلبش دوست داره اجباریه
+ سه شنبه نوزدهم فروردین 1393 | 22:24 | سميرا
چهارشنبه چهاردهم اسفند 1392

 

ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ... 

ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻭﯼ ﺷﯿﺸﻪ ﯼ ﺑﺨﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯼ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﮔﺮﯾﺴﺖ...

.

.

.

.

  ﯾﻪ ﺑﺎﺭﻡ ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺑﺎﺯﻡ ﮔﺮﯾﺴﺖ!

 ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺳﻼﻡ شیشه جون خوبی؟؟؟؟

ﺑﺎﺯ ﮔﺮﯾﺴﺖ ﻓﮏ ﮐﻨﻢ ﻗﺎﻃﯽ ﺩﺍﺭﻩ کصافط!!!

+ چهارشنبه چهاردهم اسفند 1392 | 14:25 | سميرا
چهارشنبه چهاردهم اسفند 1392

 

به سلامتی موتور سواری که کلاه کاسکتشو داد به دوست دخترش

 

 

 

تا اگه بقیه دوست دختراش دیدنش بتونه بگه خواهرم بود!!

+ چهارشنبه چهاردهم اسفند 1392 | 14:25 | سميرا
یکشنبه چهارم اسفند 1392
ترول وبلاگ من!
+ یکشنبه چهارم اسفند 1392 | 19:32 | سميرا
یکشنبه چهارم اسفند 1392
ترول دوخت لباس
+ یکشنبه چهارم اسفند 1392 | 19:30 | سميرا
یکشنبه چهارم اسفند 1392
من در حال رفتن به دانشگاه!
+ یکشنبه چهارم اسفند 1392 | 19:29 | سميرا
چهارشنبه سی ام بهمن 1392

+ چهارشنبه سی ام بهمن 1392 | 13:27 | سميرا
جمعه بیست و پنجم بهمن 1392
وقتی به اعتماد کسی تکیه گاه شدی ... حق نداری زمینش بزنی ...

وقتی از دوست داشتن کسی مطمئن نیستی حق نداری

دستاشو بگیری که به دستات عادتش بدی ...

وقتی کسی رو سهم خودت نمیدونی حق نداری

پیچ و تاب بدنش رو زیر و رو کنی ...

وقتی موندنی نیستی حق نداری

از آینده های خوش باهاش حرف بزنی و براش رویا بسازی...

وقتی دلت به بودنش شک داره حق نداری

بهش بگی عشقم...

وقتی همیشه دنبال یه حرفی،بحثی،سندی،

بهانه ای که ترکش کنی

حق نداری ادعای دوست داشتن کنی...

وقتی به اعتماد کسی تکیه گاه شدی ... حق نداری

زمینش بزنی ...

اگه همه این کارو کردی فارغ از جنسیتت مـــــردی...

عشق،دوست داشتن...

گرفتن دستی که نه گیر دیروز باشه نه توی غصهفردا...

تمام تلاشش بخشیدن

خوشی های امروز به تو باشه و ساختن بهتر فردا...

 

+ جمعه بیست و پنجم بهمن 1392 | 11:43 | سميرا

This template generated and design by Nightnama on 2013 do not Copy